Vergoeding

Basisverzekering

Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep en wordt vergoed uit het basispakket van alle zorgverzekeraars. Iedereen heeft recht op minstens tien uur ergotherapie per kalenderjaar. U kunt rechtstreeks een afspraak maken met Ergotherapiepraktijk Zeist; een verwijzing van een arts is bij de meeste zorgverzekeraars niet meer nodig.

Het is mogelijk dat de eerste behandelingen onder het wettelijk vastgestelde eigen risico van uw zorgverzekeraar vallen. Enkele zorgverzekeraars vergoeden extra uren vanuit een aanvullende verzekering. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw verzekering. Meer informatie over vergoedingen.

Indien u zelf de verdere behandeling bekostigt, rekent Ergotherapie Zeist dezelfde tarieven als uw zorgverzekeraar. Dit kan per zorgverzekeraar verschillen.

Bedrijven

Ook bedrijven kunnen gebruik maken van onze diensten voor het beoordelen van de werkplekinrichting en het onderzoeken hoe overbelastingsklachten vermeden kunnen worden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden om ziekteverzuim te verminderen. We informeren u graag tijdens een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden voor een behandel /adviseringstraject.