Klachten

Natuurlijk is de inzet van de therapeut van ErgotherapieZeist  gericht op het leveren van goede kwaliteit en goede bejegening.

Mocht het toch zo zijn dat u niet tevreden bent over de hulpverlening van uw behandelend ergotherapeut, volgt u dan alstublieft de onderstaande procedure.

  1. Bespreek/meld de klacht eerst met uw behandelend ergotherapeut. Meestal leidt een gesprek tot een oplossing van een probleem.
  2. Als u er samen niet uit komt, kunt u een gesprek aanvragen met een andere ergotherapeut uit onze praktijk. Zij kan als intermediair optreden.
  3. Vindt u het moeilijk om rechtstreeks de therapeut te benaderen? Dan kunt u contact opnemen met het adviespunt zorgbelang in uw regio (www.adviespuntzorgbelang.nl). Via de website of door te bellen (0900-243 70 70) kunt u zich informeren over de mogelijkheden om een klacht op te lossen. Een medewerker kan bijvoorbeeld samen met u een gesprek hebben met de therapeut of u helpen met het schrijven van een brief.
  4. Als het niet lukt om samen met uw therapeut tot een oplossing te komen, dan kunt u bij het Klachtenloket Paramedici een klacht indienen. (www.klachtenloketparamedici.nl, 030 - 310 09 29, bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur of info@klachtenloketparamedici.nl)

In het kader van de WKKGZ (de wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) zijn wij aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici van het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze is erkend bij VWS.